Detail aktivity
Detský futbal v MŠ
pohybovo športová aktivita - futbal
Dátum
21. May 2019
Čas
10:00 - 11:00
Počet zúčastnených
0
Adresa
Štefánikova 47, 066 01 Humenné, Slovensko

     

A. ÚVOD

- rozohriatie rozcvičenie, 

B.   HLAVNÁ ČASŤ

- súťaže družstiev, 

štafetové behy

- prípravné hry

- voľná hra

C.   ZÁVER: 

- kompenzačné cvičenia

- vyhodnotenie aktivity


Pohybové hry: 

- Putujúca lopta,

- Čertovská naháňačka

Koordinačné cvičenia.

 

Aktivity   sa zúčastnilo 22 detí 

(12 chlapcov, 10 dievčat)


Nikto sa nezúčastnil