O projekte

Cyril Janoško | Publikované: 9.April 2018

"Projekt Dajme spolu gól je projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je popularizovať futbal vo všetkých jeho úrovniach u súčasnej populácie ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a sociálny status.

Presný a rýchly systém merania efektivity nám poskytuje informačný systém www.dajmespolugol.sk. Ten bude nonstop registrovať nových hráčov futbalu vo všetkých jeho formách a zároveň aj futbalových odborníkov, ktorým informačný systém pomôže administrovať ich futbalové aktivity.

Veríme, že vďaka kvalite evidenčných systémov sa rôzne formy futbalových aktivít (na materských a základných školách, futbalové festivaly, futbal športovcov so zdravotným postihnutím, hobby futbal) stanú ekonomicky zaujímavými projektami, čo nám pomôže rozširovať zdravý životný štýl, vzťahy v komunitách a predovšetkým základňu futbalistov na Slovensku."