Profil organizácie
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
0
00h 00m
Základné údaje
Šport
Športové odvetvia
Nenašli sa žiadne absolvované aktivity.
Mesiac
Rok
Na zobrazenie grafu neexistuje dostatok dát