Informácie o aktivite

Nácvik hernej činnosti jednotlivca-vedenie lopty
Dátum
09.06.2021
Čas
10:20 - 11:10
Adresa
Komenského 316/22, 08901 Svidník
Počet žiakov
14

Bežecká abeceda,rozcvičenie hrou-Hra na Rybára, skupinu rozdelíme na dve družstva a hráme chytačka na pol ihrisku, chytený sa pripája k tomu kto chytá a chytajú spolu, pokiaľ nezostane víťaz - 8´

Vytvoríme trojice a súťažíme v družstvách, kde sa učíme viesť loptu :

a/vedieme loptu na vzdialenosť 15 m, kde je kužeľ, obchádzame ho a vraciame naspäť 8´

b/vytvoríme dráhu s kužeľmi na vzdialenosť 15 m-kužele medzi sebou 4 m -8´

c/ trojice rozdelíme na 2 a 1,postavíme ich na vzdialenosť 15 m, v strede urobíme z kužeľov bránku 2-2 m.Tam kde sú 2 začínajú viesť loptu smerom na bránku,tou prechádzajú a zároveň prihrávajú,idú za loptou a vymenia si miesto - 8´

Vlastná hra a vyhodnotenie aktivity 8´

Zoznam žiakovMeno a priezvisko
Rok narodenia
Škola
Lucas DaňkoMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Maroš ČerveňákMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Natália FedorkováMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Kamila FrancakovaMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Oliver FrankoMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Dominik HamarčákMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Elena PaličkováMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Oliver PodolonovičMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Zuzana NovákováMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Michal LažoMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Tobias KrifkaMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Tomáš DubasMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Adam HaškoMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
Jan HorochonicMŠ - Materská škola, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, Svidník
bart.sk
futbalsfz.sk
slsp.sk
COPYRIGHT © DAJMESPOLUGOL.SK