Informácie o aktivite

Nahánačky,rozcvičenie,hra na jedného, dvaja na dvoch, traja na troch, streľba na bránu, rýchle nohy
Dátum
07.10.2020
Čas
15:30 - 16:30
Adresa
Dolné Hámre 179, 966 61 Hodruša-Hámre
Počet žiakov
0
  1. Minútová naháňačka (rozohriatie)
  2. Naháňačka v dvojiciach (rozohriatie)
  3. Rozcvička
  4. Hra na jedného
  5. Dvaja na dvoch
  6. Traja na dvoch
  7. Streľba na bránu
  8. Pohybová aktivita - rýchle nohy, preskok, obiehanie kužeľov, preskok a späť
Minútová naháňačka
autor: David Zeman, zdroj: www. telocvikari.sk


Naháňačka v dvojiciach
zdroj: vlastný zdroj
Rozcvičenie - všeobecné a špeciálne.
zdroj: vlastný zdroj


Pohybová hra - jeden na jedného.Pohybová aktivita - traja na troch.

Dvaja na dvoch.Pohybová hra (na záver hodiny) - rýchle nohy, preskoky, obiehanie kužeľov, preskoky.

Pohybová aktivita - streľba na bránu.bart.sk
futbalsfz.sk
slsp.sk
COPYRIGHT © DAJMESPOLUGOL.SK