Informácie o aktivite

Dátum
05.10.2021
Čas
14:00 - 14:45
Adresa
Kúpeľná 2, 080 01 Prešov
Počet žiakov
0

1.Úvod - Oboznámenie s tréningovou jednotkou (príbehom)

2. Autoškola – deti sa pohybujú vo vymedzenom priestore (na ceste), v rukách majú

klobúčiky (volanty). Najprv chodia s tým, že na povel idú dozadu, potom bežia. Snažia sa

vyhýbať aby sa nezrazili.

3.MOST – deti musia prejsť po „špeciálnom“ moste (koordinačný rebrík). Jednou nôžkou

stúpajú do štvorčeka, potom druhá (beh, kde sa kladie dôraz na to, aby sa deti nedotkli

koordinačného rebríka). Potom do štvorčekov idú oboma nôžkami (skákanie).

4.štafetová dráha - deti vykonávajú sled pohybových činností, preskoky cez frekvenčný rebrík, preskoky behom sa dostávajú k kužeľom kde tréner údava počet kužeľov / farbu kužeľov. Behom odovzdávajú štafetu svojmu tímu 

bart.sk
futbalsfz.sk
COPYRIGHT © DAJMESPOLUGOL.SK